รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

User Rating:  / 2
PoorBest 

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซม ในโรงเรียน
- รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวะคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
- ปวส. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วันเวลาในการสมัคร  7 ม.ค. – 18 ม.ค. 62