โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ Address: 253 หมู่ 16 บ้านปางผึ้ง

ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Phone: 053-382026

Fax: 053-383059

http://www.tzuchi.ac.th