1.บริจาคด้วยกำลังทรัพย์

1.1 บริจาคเข้ากองทุนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 


เงินสด - บริจาคได้ที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น.
เช็ค - กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ หรือ Tzu Chi School in Chiangmai

- กรุงเทพมหานคาร

โอนเงิน - สามารถโอนเงินได้ที่ : ธนาคารกรุงเทพ สาขา : ถนนพระราม 9  กรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี : โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 
บัญชีประเภท : ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี : 215-0-77181-0

- เชียงใหม่  

โอนเงิน - สามารถโอนเงินได้ที่ : ธนาคารกรุงเทพ สาขา : ฝาง เชียงใหม่  
ชื่อบัญชี : โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 
บัญชีประเภท : ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี : 374-0-78451-1

Swift Code : BKKBTHBK (โค้ดสำหรับร่วมบริจาคโอนเงินจากต่างปรเทศ)

เชียงใหม่หรือต่างจังหวัด ขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หรือส่งมาทางโทรสารหมายเลข 053-383-059  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 053-382-026-7 (ฝ่ายการเงิน)

ร่วมบริจาคกับโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ท่านสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคได้ตามกฎหมายได้


 

 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วย ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ  

ในปัจจุบันจิตอาสาฉือจี้ และจิตอาสาผู้ปกครองโรงเรียนฉือจี้ ร่วมกันดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ 74 ครอบครัว ในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่และเชียงราย

1.2 บริจาคเข้ากองทุนมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย **

     มูลนิธิเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 920 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ

เงินสด - บริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ 08.30 – 17.30 น.

          และบริจาคได้ที่โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

เช็ค - กรุณาสั่งจ่ายเช็คในนาม มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย 

โอนเงิน - สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารเพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา : บิ๊กซี อุดมสุข
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในประเทศไทย 
บัญชีประเภท : สะสมทรัพย์ หมายเลขบัญชี : 933-0-142499

- กองทุนสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
- กองทุนบริจาคเพื่อการศึกษา

หมายเหตุ ** ร่วมบริจาคกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย  ท่านสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคได้ตามกฎหมายได้ **

 

2. บริจาคด้วยแรงกายที่เปี่ยมด้วยแรงใจจิตอาสา (อาสาสมัครจิตอาสาฉือจี้  อาสาสมัครจิตอาสาผู้ปกครอง)


ขอเชิญทุกทานเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิฉือจี้ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยังตกทุกข์ได้ยาก ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญทุกท่าน ปัจจุบันมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย มีอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือผู้ยากไต้ตามชุมชนต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัด จำนวนน้อยมาก ถ้าเทียบกับผู้ยากไร้ที่ยังรอคอยความช่วยเหลือ จึงอยากเรียนเชิญผู้มีจิตอาสาทุกท่าน สละเวลาเข้ามาร่วมทำงานการกุศลเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมบุญบารมีของท่านต่อไป  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาติดต่อมูลนิธิพุทธฉือจี้ โทรศัพท์ 02 328 1161-3   โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 053-382-026-7  มูลนิธิฉือจี้ยินดีต้อนรับทุกท่าน

หมายเหตุ ** ร่วมบริจาคกับมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย และโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ ท่านสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้**