สำรวจผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแม่สลองใน จังหวัดเชียงราย

User Rating:  / 0
PoorBest 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะครูและจิตอาสาฉือจี้ได้ออกสำรวจผู้ประสบภัยหนาว ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ต้องการความรับการช่วยเหลือ ในโครงการ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว 2561 โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านในการช่วยส่งรายชื่อและเดินเข้าสำรวจ ซึงได้พบผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก โดยนายนพดล ทวีกุลไฟศาล ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยมุ หมู่ 5 ตำบลแม่สลองในกล่าวว่า "สภาพโดยทั่วไปของต.แม่สลองใน เป็นพื้นที่สูงติดกับชายแดนพม่า และค่อนข้างลำบากในการประกอบอาชีพ จึงทำให้คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ตองเดินทางออกไปประกอบอาชีพในตัวเมืองและส่งเงินกลับมาที่บ้าน ทำให้ที่หมุ่บ้านจึงมีแต่ผุ้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ค่อยได้ และชาวต่างด้าวที่ไม่สามารถเข้าไปประกอบอาชีพในตัวเมืองได้ ซึ่งในฤดูหนาวด้วยสภาพพื้นที่ที่เป้นภูเขาสูงทำให้ได้รับภัยหนาวมากกว่าที่อื่น ๆ ประจวบกับทางการได้กำหนดเกณภัยพิบัติขึ้นมาใหม่นั่นคือกำหนดให้ ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศา ติดติดก่อกันเป็นเวลา 7 วันทำให้การได้รับความช่วยเหลือได้รับอย่างไม่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัยมูลนิธิและหน่วยงานเอกชนเข้าช่วยบรรเทาภัยในแต่ละครั้ง" ซึ่งในการสำรวจเพิ่มเติมจากรายชื่อที่ผู้ใหญ่บ้านส่งให้นั้น ยังได้พบผู้ตกหล่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีเ อกสารสิทธิ์ทางราชการหรือบุคคลต่างด้าว ซึ่งทางชุดสำรวจจะได้เพิ่มรายชื่อเข้าไปเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน โดยคณะครูและจิตอาสาฉือจี้จะได้นำข้อมูลมาวางแผนในการบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเหล่านี้ต่อไป ▲การเดินทางเข้าไปในหมู่บ้าน ค่อนข้างลำบากเนื่องด้วยเป็นพื้นที่สูงและเป็นตะเข็บชายแดน ไทย-พม่าและเป็นพื้นที่สูงบนภูเขาจึงทำให้ในฤดูหนาวมีความหนาวกว่าพื้นที่อื่น ๆ ▲การก่อไฟในบ้านแม้จะไม่ถูกสุขอนามัย แต่เพื่อบรรเทาความหนาวและช่วยไล่แมลง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ▲ มีผู้ที่ตกหล่นในการสำรวจเป้นจำนวนมากเนื่องจากขาดเอกสารสิทธ์และเป็นคนต่างด้าว ทางทีมสำรวจได้ทำการเพิ่มรายชื่อให้เพื่อให้เป็นการช่วยเหลือที่ทั่วถึง